<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>مهدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه ازاد بندرعباس خبرداد:</span><br>آنزیم تشخیص بیماری فنیل کتنوری نوزادان بومی سازی شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری از هرمزگان:رحمان مهدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس گفت: سعی کردیم با استفاده از داده های د...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>مسئول بسیج علمی هرمزگان :</span><br>چهارده پایگاه علمی جدید درشهرستان ها راه اندازی می شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری از هرمزگان:حمیدرضا ارمندیان هدف ازایجاد ۱۴ پایگاه جدید درسال ۹۶ را استفاده ازپتانسیل نخبگان علمی درترویج ظرفی...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>مسئول بسیج خواهران رسانه هرمزگان:</span><br>شوراها نقش مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی دارند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری از هرمزگان:فروغ مسلم زاده مدیرمسئول هفته نامه آفتاب جنوب و میراث جرون در هرمزگان گفت:شوراهای اسلامی شهر و روس...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'> رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در هرمزگان:</span><br>هیأت‌های نظارت مراقب باشند حق‌الناسی تضییع نشود/ بدون سند و مدرک نمی‌توان کسی را رد صلاحیت کرد/ اصل را بر برائت قرار دهید
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری از هرمزگان:رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در هرمزگان گفت: هیأت‌های نظارت بدانند که بدون سند و مدرک نمی‌تو...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>منصور فرهادی مخترع هرمزگان : </span><br>بنا دارم آشکار ساز هسته ای را برای مصارف خانگی تولید کنم
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری از هرمزگان:منصور فرهادی گفت: دستگاه آشکار ساز هسته ای که در سال گذشته موفق به معرفی و عرضه آن در نمایشگاه اخت...
بیشتر بخوانید