<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>آرمندیان رییس بسیج علمی پژوهشی هرمزگان:</span><br>حمایت از ۶۰ مخترع ومبتکر درهرمزگان اهم اقدامات سازمان بسیج علمی است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری از هرمزگان:شناسایی وحمایت از ۶۰ مخترع ومبتکردراستان هرمزگان از اهم برنامه های سازمان بسیج علمی است . ب،آرمندی...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>فروغ مسلم زاده:</span><br>جناب رییس جمهور ؛هرمزگان زیرساختهای علمی ندارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری از هرمزگان:دوم وسوم فروردین ماه ۹۶ رییس جمهور مهمان هرمزگانی هاست تا چندین پروژه عمرانی از جمله پلاژ بانوان ر...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>سهراب سعیدی پژوهشگر هرمزگانی:</span><br>بررسی آیین نوروز در استان هرمزگان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری از هرمزگان:در استان هرمزگان مانند سایرمناطق ديگر كشور آيين‌ها و باورهاي فراواني رواج دارد كه ريشه در تاريخ و...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>رییس بسیج رسانه هرمزگان:</span><br>تشکیل قرارگاه جهاد علمی از اولویت های سال ۹۶ است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری از هرمزگان:پیروی منش رییس بسیج رسانه هرمزگان گفت: تشکیل قرار گاه جهاد علمی از اولویت های کاری سال ۹۶ است که ط...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>اهمیت و ضرورت ثبت نشانه جغرافیایی هرمزگان</span><br>ثبت نشان جغرافیایی سیر بشاگرد و انبه میناب؛نشانه های جغرافیایی هرمزگان باید ثبت ملی شود
در مراسمی با حضور مسوولان استانی و جهاد کشاورزی ازثبت نشانه جغرافیایی سیر بشاگرد و انبه میناب ایران رونمایی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناو...
بیشتر بخوانید